Vera Wang By Vera Wang Gift Set for Women: 3.4 Oz Eau De Parfum Spray + 3.4 Oz Body Lotion + 4ml Eau De Parfum

Product Features

  • Vera Wang By Vera Wang Gift Set for Women: 3.4 Oz Eau De Parfum Spray + 3.4 Oz Body Lotion + 4ml Eau De Parfum